Innoveren

Enthousiast worden van nieuwe uitdagingen.
Dat typeert de echte ondernemer.
Samen met je medewerkers iets tot stand brengen wat succes heeft.

Maar, nieuwe ontwikkelingen vragen veel aandacht. En intussen moet de bestaande business wel blijven doorlopen. De nieuwe activiteit zal pas bijdragen aan omzet en resultaat als het zonder kinderziektes op de markt komt.

De kunst van het innoveren is om bij de ontwikkeling van het nieuwe product of dienst het juiste evenwicht te vinden tussen marktwensen, ontwerp, kostprijs en time to market.

Als InnoGroep helpen wij u om ontwikkelingen projectmatig te organiseren en aan te sturen.
Soms is het mogelijk om subsidie van de overheid voor het project te verkrijgen.
Dan verzorgen wij ook de aanvraag voor de WBSO en de RDA of voor andere regelingen.