Kansen zien

Ontwikkelingen in markt en technologie, veranderingen bij klanten en concurrenten.
Voor een bedrijf ontstaan hieruit zowel bedreigingen als kansen.
Hoe maak je daarin de juiste keuzen?
Wij hebben hiervoor een bijzonder instrument ontwikkeld;
de BedrijfsKansenToets.
Het koppelt de sterke kanten van het bedrijf aan ontwikkelingen in de markt.
Samen met directie en MT wordt de huidige koers van het bedrijf in beeld gebracht.
Ook worden relevante ontwikkelingen gescand. Zo komen de kansen in beeld.
Dan volgt de afweging: wat is de meest kansrijke ontwikkelingsrichting van het bedrijf?

Een boeiend traject dat in korte tijd inspiratie geeft aan het hele bedrijf.

Tip: laat ook enkele jonge creatieve mensen uit uw bedrijf hieraan meedoen.
Dat werkt vaak verfrissend.