Overdragen

Kenmerk van zelfstandige bedrijven is dat eigendom en leiding dicht bij elkaar zijn.
Vaak zelfs in handen van één persoon of een familie.
Als een Directeur-Grootaandeelhouder het bedrijf wil overdragen, dan komt er een complex traject op gang.

  •  wie is de geschikte opvolger
  •  binnen of buiten de familie
  •  moeten eigendom en leiding tegelijk overgedragen worden
  •  hoe wordt dat gefinancierd
  •  wat zijn de fiscale gevolgen
  •  etc.

Hierbij zijn verschillende specialisten nodig, zoals accountant, fiscalist, notaris, bank.
Het belang om dit traject beheerst te laten verlopen is groot. Er spelen emoties en zakelijke belangen tussen de direct betrokkenen.
Daarom worden wij soms ingeschakeld als coördinator voor de overdracht.
Wij stellen daarbij de continuïteit van de onderneming centraal.