Samenwerken

Soms zijn doelen beter of sneller te bereiken door samen te werken met andere bedrijven.
Veel ondernemers vinden dat lastig.
Samenwerken houdt immers ook in dat je moet leren delen in positie en in resultaat.
Dat is van nature meestal niet de sterkste kant van de ondernemer.

Een neutrale partij blijkt heel nuttig te kunnen zijn bij samenwerking.
Niet alleen bij de vormgeving in de startfase maar ook daarna.
InnoGroep vervult deze rol. Als neutrale voorzitter of als secretaris van het samenwerkingsverband.
Ook faciliteren wij met allerlei praktisch zaken, zoals een kantooradres en secretariaatdiensten.

In de praktijk blijkt dit de samenwerking te vergemakkelijken.
De positie van partijen onderling blijft zuiver.